WEB адреси

 ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент на Република България: www.president.bg

Народното събрание на Република България: www.parliament.bg

Министерски съвет: www.government.bg

Министерство на вътрешните работи: www.mvr.bg

Министерство на финансите: www.minfin.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.government.bg

Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg

Министерство на отбраната: www.mod.bg

Министерство на външните работи: www.mfa.government.bg

Министерство на правосъдието: www.justice.government.bg

Министерство на образованието, младежта и науката: www.mon.bg

Министерство на здравеопазването: www.mh.government.bg

Министерство на културата: www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите: www.moew.government.bg

Министерство на земеделието и храните: www.mzh.government.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: www.mi.government.bg

Министерство на физическото възпитание и спорта: mpes.government.bg/

Агенция по заетостта: www.az.government.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия: www.bepc.government.bg

Агенция за приватизация: www.priv.government.bg

Българска стопанска камара: www.bia-bg.com

Българска търговско-промишлена палата: www.bcci.bg

Главна инспекция по труда: www.gli.government.bg

Гражданска защита: cp-bg.org

Европейската комисия в България: ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Държавен фонд "Земеделие": www.dfz.bg

Национална служба за съвети в земеделието: www.naas.government.bg

Национален осигурителен институт (НОИ): www.noi.bg

Национална здравноосигурителна каса: www.nhif.bg

Национална агенция за приходите (НАП): www.nap.bg

Изпълнителна агенция по програма ФАР : www.iaphare.org

Портал на Европейския съюз: europa.eu

 

ГРАЖДАНСКИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Програма "Достъп до информация": www.aip-bg.org

Институт "Отворено общество": www.osf.bg

Център за икономическо развитие: www.ced.bg

Център за изследване на демокрацията: www.csd.bg

Портал за обществена информация: www.ableportal.bg

Фондация "Шам": e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Фондация "Нангле": e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

Областна администрация: oblastmontana.org

МВР - Област Монтана: www.montana.mvr.bg

Окръжна прокуратура - Монтана: mon.prb.bg

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 - Монтана: www.arrbc-montana.org

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Регионален инспекторат по образованието: web.net-surf.net/riomontana

Дирекция "Бюро по труда" - Монтана: тел.: 096/ 305-528

Здравноосигурителна каса - Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

РУСО - Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Областна дирекция "Земеделие" - Монтана: odz-montana.hit.bg

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Национална библиотека "Св.св.Кирил и Методий": www.nationallibrary.bg

Българската библиотечно-информационна асоциация: www.lib.bg

Портал "Библиотеките в България": www.bibliotekibg.primasoft.bg

Централна библиотека на Българска Академия на науките (БАН) : cl.bas.bg

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" : www.libsu.uni-sofia.bg

Централна медицинска библиотека: www.medun.acad.bg

Централна селскостопанска библиотека: www.agrobiblioteki.eu

Централна техническа библиотека: mail.nacid-bg.net

Oфициален сайт на Св. Синод на Българската Православна Църква: www.bg-patriarshia.bg

Съюз на българските художници (СБХ) : www.sbhart.com

Музейте в България: www.museumsbg.com

Художествена галерия "Кирил Петров"- Монтана, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Дружество на художниците "Тенец"- Монтана: www.tenecbg.com

Общински младежки дом - Монтана: www.omd-montana.dir.bg

Обединен детски комплекс "Ние врабчетата" - Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Певческа група „Пъстренец Junior” - Монтана : pastrenec-junior.dir.bg

Танцова работилница "Етнос" - Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Драматичен театър "Драгомир Асенов"- Монтана: www.dtmontana.hit.bg

Празници на духовите оркестри "ДИКО ИЛИЕВ"- Монтана: www.festival-dikoiliev.com

 

Р Е К И Ц : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Пейо Яворов-1926", с. Белимел: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Иван Вазов", гр. Берковица: e-mail:

Читалище "Просвета 1921", с. Благово: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Възраждане", гр. Бойчиновци: e-mail:

Читалище "Развитие", с. Боровци: e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Просвета", гр. Брусарци: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище ”Иван Вазов 1911”, с. Бързия: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Събуждане 1899", с. Василовци: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Нов живот 1900", с. Владимирово : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Рало", гр. Вълчедръм : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Пробуда", гр. Вършец: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Христо Ботев-1900", гр. Вършец: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Асен Йосифов", с. Габровница : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Трудолюбие-1899", с. Георги Дамяново : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Светлина", с. Громшин : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Народна просвета", с. Д-р Йосифово : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Никола Йонков Вапцаров", с. Долни Цибър: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Селска пробуда", с. Долно Белотинци : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Хр. Ботев 1929", с. Дондуково: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Отец Паисий", с. Дългоделци: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Христо Ботев", с. Железна: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Замфир Хаджийски", с. Замфир : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Развитие" - 1928, с. Замфирово: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Климент Охридски", с. Копиловци: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Искра", с. Крива бара: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Развитие", с. Лехчево : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "23 Септември", гр. Лом: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Постоянство", гр. Лом: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Гоцо Николов", с. Мадан: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Развитие", с. Медковец: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Живот 1906", с. Мокреш: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Разум", гр. Монтана: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище „Просвета”, с. Мърчево: email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Просвета", с. Охрид : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Пробуда", с. Портитовци : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Димитър Вълнев", с. Расово : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Съзнание 1915", с. Септемврийци : e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Просвета-1928", с. Славотин : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Пробуда", с. Сливовик: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Светлина", с. Смирненски: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Народна просвета", с. Смоляновци : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Просвета", с. Черни връх : e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Петър Богдан-1909", гр. Чипровци: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Читалище "Алекси Беремлиев", с. Якимово : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ЦДГ №9 "Зора" : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ЦДГ №6 "Слънце" : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ОУ  "Св. Св. Кирил и Методий":  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II-ро СОУ „Н.Й.Вапцаров”: vtorosoy.hit.bg / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ІІІ-то ОУ "Д-р Петър Берон": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IV-то ОУ „Иван Вазов”:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

V-то СОУ "Христо Ботев": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VI-то ОУ „Л.Каравелов”: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VIIмо СОУ "Проф. д-р Асен Златаров": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VІІІ-мо СОУ "Отец Паисий": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ІХ-то СОУ "Йордан Радичков": www.9sou-montana.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Природо-математическа гимназия "Св. Климент Охридски": www.pmgmontana.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан": gpchemont.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансово стопанска гимназия "Васил Левски": www.fsg-montana.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф.арх. Стефан Стефанов": www.pgsag-montana.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин": www.ptg-montana.net / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Професионална гимназия по лека промишленост: www.pglpmontana.com / e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

КТВ „Монт 7“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Дарик-радио: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Труд“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Стандарт“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

БТА: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

БНТ: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

БНР: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радиоцентър „Канал М“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Конкурент“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „МОНТпрес“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Слово“ : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Слово+“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „24 часа“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в-к „Северозапад прес“: e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Новини от Монтана: www.novinitem.com

Новини от Монтана: www.ogosta.com

Информационен портал: www.montana-dnes.com

Новините от Берковица: www.noviniteb.com

 

 

РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Проект "Глобални библиотеки": www.glbulgaria.bg

Столична библиотека: www.libsofia.bg

Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград: www.libblagoevgrad.org

Регионална библиотека "П. К. Яворов" - Бургас: www.burglib.org

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна: www.libvar.bg

Регионална Народна библиотека "П.Р. Славейков" - В.Търново: www.libraryvt.com

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин: www.libvidin.net

Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца: www.libvratsa.org

Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” – Габрово: www.libgabrovo.com

Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич: libdobrich.bg

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил: www.libkustendil.primasoft.bg

Регионална библиотека "Никола Й. Вапцаров" – Кърджали - email: www.libkli.com

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч: www.liblovech.org

Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик: www.libpz-bg.com

Регионална библиотека "Светослав Минков" - Перник: www.libpernik.net

Регионална библиотека Христо Смирненски – Плевен email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Регионална Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив: http://www.libplovdiv.com

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград: www.librz.org

Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе: www.libruse.bg

Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра: libsilistra.com

Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен : reglibsliven.iradeum.com

Регионална библиотека "Николай Вранчев" - Смолян: www.librarysm.com

Регионална Библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора: www.szlib-zk.eu

Регионална библиотека "Петър Стъпов" - Търговище: www.libtg.info

Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково: www.library.haskovo.net

Регионална библиотека "Стилян Чилингиров" - Шумен: www.libshumen.org

Регионална библиотека “Г.Раковски” - Ямбол: www.libyambol.org

Градска библиотека "Пеньо Пенев" – Димитровград - email: biblioteka.dimitrovgrad.bg

Библиотека при читалище "Родина" - Стара Загора: www.rodina-bg.org

Библиотека при читалище "Зора" - Сливен: zora.sliven.net

Библиотека при читалище "Съгласие" - Тетевен: www.libteteven.com/

Библиотека при читалище "Просвета" - Гоце Делчев: www.libgoce.org

 

ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКИ

www.liternet.bg - издателство Литернет

www.bukvite.bg - свободна публикация на литературни произведения

www.onlinerechnik.com - онлайн речници (универсален,тълковен,правописен)

 

МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ

Публична библиотека Бетендорф, Айова - САЩ : www.bettendorflibrary.com

Градска библиотека Кемниц - Германия: www.stadtbibliothek-chemnitz.de

American-Bulgarian Library Exchange: www.ableportal.bg

Европейски информационен портал: presseurop.eu

Сдружение "Американски опит за библиотеките": www.obshtestvo.info/aob/

 

 

ПОСОЛСТВА

Посолството на САЩ: bulgarian.bulgaria.usembassy.gov

Посолството на Република Германия: www.sofia.diplo.de

Посолството на Великобритания: ukinbulgaria.fco.gov.uk

Посолствата в България: www.bcci.bg/bulgarian/info/embassy.htm

Посолствата в България: www.mfa.government.bg/bg/alphabetical/foreign/1

Посолства на България в чужбина: www.mfa.government.bg/bg/alphabetical/

Читалище "Асен Йосифов", с. Габровница : e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it