Празниците и развлеченията

в детската градина

Препоръчителен библиографски указател

Сценарии, публикувани в списания:
Предучилищно възпитание, Начално училище, Дом, дете, детска градина, Образование

 

Изготвил: Галина Благоева 

I. Традиционни календарни празници

1. Есенно-зимни прзници

Андреевден
Въведение Богородично: Ден на Християнското семейство
Никулден
Бъдни вечер, Коледа, Нова година
Бабинден

2. Пролетно-летни празници

Баба Марта
Лазаруване, Връбница, Цветница
Великден
Гергьовден

3. Други народни празници

II. Нетрадиционни празници и развлечения

 
 

I. ТРАДИЦИОННИ КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ

1. ЕСЕННО-ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ

Андреевден

АНДРЕЕВДЕН. : Сценарий. // Д о м , д е т е , д е т. г р а д и н а, 2011, N 6, с.108-111.

 

Въведение Богородично: Ден на християнското семейство

АТАНАСОВА, Румяна  и др . "Добрината ще спаси света". / Румяна Атанасова, Цвета Стоянова, Радостина Крумова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 5, с.51-53.

ДОБРЕВА, Димитрия. Ден на християнското семейство. / Димитрия Добрева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.92-93.

ИВАНОВА-ВЕЛИКОВА, Емилия  и др . Развлечение в подготвителна група, посветена на 21 ноември - Ден на Християнското семейство и изпращане на есента. / Емилия Иванова-Великова, Гинка Чорбаджийска. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.94-100.

НИКОЛОВА, Мила. Човекът без семейство не може да живей. : Съвместна дейност с родители - изработване на изделия от природни материали / Мила Николова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.84-91.

  

Никулден

КАСАНДРОВА, Анна и др . План-сценарий за Никулденско шоу. / Анна Касандрова, Станимира Нейчева, Божана Календарска. // Д о м, д е т е, д е т. г р а д и н а, 2010, N 6, с.125-127.

КОСТОВА, Бояна. Никулден. / Бояна Костова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.128-131. 

 

Бъдни вечер, Коледа, Нова година 

АЛЕКСАНДРОВА, Дияна. Коледен празник [за трети клас]. / Дияна Александрова. // Н а ч.  у ч и л и щ е  , 1994, N 6, с.51-58.

АЛЕКСИЕВА, Невена. Сурва, Весела Година. : Сценарий за начална училищна възраст / Невена Алексиева. // Н а ч.  у ч и л и щ е  , 1999, N 5, с.68-76.

АНГЕЛОВА, П  и др . Чудната коледна нощ. / П. Ангелова, Й. Георгиева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1975, N 10, с.39-41.

АРЪКОВА, Виолета Добрева. Коледен бал на приказните герои. : Сценарий за коледно тържество на подготвителна група / Виолета Добрева Аръкова. // Д о м,  д е т е,  д е т. г р а д и н а, 2011, N 6, с.67-72.

ВАСИЛЕВА, Й. От Бъдни вечер до Сурваки. / Й. Василева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 6, с.82-91.

ГОРИНОВА, Лидия  и др . Коледа с Андерсен. / Лидия Горинова, Преслава Гугова-Бояджиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.101-106.

ДИМОВА, Мария  и др . Коледари. / Мария Димова, Лилия Димовска. // Д о м,  д е т е , д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.153-154.

ИЛИЕВА, Величка. Дядо Коледа е пак при нас. / Величка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 6, с.79-81.

ИЛИЕВА, Ивалина. Коледен празник в детската градина. / Ивалина Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.160-164.

ИЛИЕВА, Иванка  и др . Коледно парти с Теси и Нооди: Сценарий за коледно тържество за I-ва група. / Иванка Илиева, Стоянка Николова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.113-117.

ИЛИЕВА, Теменужка  и др . Честита Ягодова Коледа (сценарий за коледно тържество във 2 група на ЦДГ "Пламъче" - Ямбол) / Теменужка Илиева, Митка Великова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.155-159.

КАЧОВА, Надя. Дядо Коледа пристига. / Надя Качова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, XIX, 2012, N 6, с.107-112.

ЛОЗАНСКА, Йонета. Сценарий за празник по случай Рождество Христово. / Йонета Лозанска. // Н а ч.  о б р а з., 2010, N 6, с.67-71.

МАНОВА, Цветана. Коледуване. / Цветана Манова. // Н а ч.  у ч и л и щ е , 2002, N 4, с.77-80.

МАЦЕВА, Емилия. Писмо до Дядо Коледа (театър на маса). / Емилия Мацева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.144-146.

МЕКУШИНА, Татяна. "Бъдни вечер - Рождество Христово". / Татяна Мекушина. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 9, с.54-55.

МИХАЛЕВА, Р  и др . От Игнажден до Коледа. : Сценарий за IV група / Р. Михалева, Д.Захариева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.125-130.

МОМЧИЛОВА, Катя  и др . "Добре дошъл Дядо Коледа". / Катя Момчилова, Екатерина Стойчева, Радка Янева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 10, с.44-45.

ПЕТРОВА, Катя  и др . Срещу Коледа и Нова година. Адаптация на "Две сестри" - Георги Райчев. / Катя Петрова, Илияна Апостолова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.147-149.

ПЕТРОВА, Маргарита. Детско утро "Зимна приказка". / Маргарита Петрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1992, N 6, с.31-33.
      Сценарий за снежинките и дядо Мраз.

ПЕТРОВА, Мими. Бяла Коледа. / Мими Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 6, с.118-124.

РАДУЛОВА, Валентина. Коледа (подготвителна група). / Валентина Радулова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а , 2010, N 6, с.132-138.

СИМЕОНОВА, Тинка  и др . На гости на баба и дядо: Коледен празнник. / Тинка Симеонова, Снежанка Костадинова. // П р е д у ч.  в ъ з п. , 2007, N 10, с.43-45.
      Празникът е свързан с темата "Моят род", с обичаите от зимния цикъл.

СЛАВОВА, Татяна  и др . Коледна магия. / Татяна Славова, Мария Облачка. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.170-176.

СЛАВОВА, Юлияна. Бъдни вечер. : Пресъздаване на обичая от четвърта група / Юлияна Славова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 6, с.73-78.

ЦВЕТАНСКА, Мария. Бъдни вечер и Коледа. / Мария Цветанска. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а,  2012, N 6, с.131-136.

ЧАРДАКОВА, Златка. Коледно състезание. / Златка Чардакова. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 6, с.106-108.

ЯНЕВА, Бисерка Иванова. Приказка за Иисус Спасителя, който дошъл на света, за да направи хората добри (посрещане на Бъдни вечер и Коледа). / Бисерка Иванова Янева. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2010, N 6, с.139-143.

 

Бабинден

ВАСИЛЕВА, Мария  и др . На тебе, бабо, поклон до земята / Мария Василева, Сийка Цонева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 4, с.24-26.

ПЕШЕВА, Ася. Когато баба и дядо били деца,.... : Сценарий-тържество за баба и за дядо / Ася Пешева. // О б р а з о в а н и е, 2012, N 1, с.116-119.

СИМЕОНОВА, Руска. Игрите на баба и дядо / Руска Симеонова. // Н а ч.  о б р а з., 2011, N 3, с.40-43.

ЯНЧЕВА, Таня др . Бабо мила, бабо сладка!. / Таня Янчева, Зоя Кацарова, Леман Фаикова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 5, с.56-57.

 

2. ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

Баба Марта 

АНГЕЛОВА, Нели. Среща с Баба Марта. / Нели Ангелова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1990, N 1, с. 47-48.

ДИМОВА, Мария  и др . Баба Марта. / Мария Димова, Радка Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.117-120.

ЗЛАТЕВА, Светлана . Бабини мартеници. / Светлана Златева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 2, с.48-49.

КОСТОВА, Бояна. Добра дошла, Бабо Марто!. / Бояна Костова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 1, с. 44.

МИЛЕВА, Донка. Мартенски неволи. : Детска пиеса в 4 действия / Донка Милева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.116-120.

ПЕТРОВА, Катя  и др . Ден на здравето и Баба Марта. / Катя Петрова, Илияна Апостолова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.135-138.

ПЕТРОВА, Маргарита. Баба Марта при децата. / Маргарита Петрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1991, N 1, с. 44-47.

СТОЯНОВА, Антонина. Баба Марта на гости в детска градина "Славейче", с. Салманово, обл. Шумен. / Антонина Стоянова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.125-130.

СЦЕНАРИЙ за празник "Баба Марта при децата". : Празникът е проведен с деца от смесена и яслена група на ОДЗ "М. Палаузов" с. Екзарх Антимово общ. Карнобат. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.121-124. 

 

Лазаруване, Връбница, Цветница

АНГЕЛОВА, Анка. Цветница е ... / Анка Ангелова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 5, с.44-45

БEЛЬОВСКА, Милена. Запознаване на учениците с пролетния празник Лазаруване и участието им чрез играта на сцена. / Милена Бельовска. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2006, N 1, с.55-63.
      Сценарият е подходящ за ученици от 1 - 4 клас

ДИМОВА, Мария. Лазаров ден, Цветница, Великден. / Мария Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а,  2011, N 2, с.100-104.

ПЕТРОВА, Наташа. Пролетни празници в детската градина (Лазаровден, Цветница, Великден). / . // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1996, N 5-6, с.72-76. 

ТОДОРОМА, Митка  и др . Сценарий за Лазаровден / Митка Тодорова, Аня Шевкенова, Божана Георгиева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 2, с.55.

ТОДОРОВА, Павлина. Вечер на народното творчество. / Павлина Тодорова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2000, N 2, с.64-67.
      Включва празниците Лазаруване, Цветница, Великден, Гергьовден, Еньовден.

ХРИСТОВА, Деспина  и др . Пролетен празник "Лазаруване. / Деспина Христова, Йорданка Кадийска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 5, с.37-40.
      В сценария са включени ноти и текст на песни и игри.

ХРИСТОФОРОВА, Теменужка. Народните традиции - връщане към една българска красота. / Теменужка Христофорова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1997, N 2, с.62-64.
      Съдържа сценарий за празника Цветница.

ЯНАКИЕВА, Ана Христова. Пролетен празник Лазаровден. / Ана Христова Янакиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.158-166.

 

Великден

БУБАРСКА, Йорданка  и др. Червен, червен, Великден. / Йорданка Бубарска, Лиляна Петкова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.59-66.

ДИМИТРОВА, Иванка. Червен Великден, зелен, зелен Гергьовден. / Иванка Димова . // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.94-104.

ДИМОВА, Мария. Лазаров ден, Цветница, Великден. / Мария Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т. г р а д и н а, 2011, N 2, с.100-104.

ИВАНОВА, Даниела. Празник, посветен на Великден [първи клас]. / Даниела Иванова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1996, N 1, с.43-55.
      Статията включва текстова част, сценарий, приложения.

КОЛЕВ, Йордан  и др . Великденски празник. / Йордан Колев, Виолета Кюркчиева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1992, N 1, с.44-48.  37

КОСТАДИНОВА, Даринка. Празник на шарените яйца. / Даринка Костадинова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1997, N 2, с.74-76.

ТОДОРОВА, Ана. Пролетен празник "Великден". / Ана Тодорова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.105-111. 

 

Гергьовден

ГАБРОВА, Любимка. Битовите празници в детската градина / Любимка Габрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1992, N 4, с.36-38.

ПЕТРОВА, Наташа. Да посрещнем Гергьовден. / Наташа Петрова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2000, N 1, с.45-49.

РАДУЛОВА, Валентина. Гергьовден в детската градина. / Валентина Радулова. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.87-93.

ЯНАКИЕВА, Ана. Гергьовден. / Ана Янакиева. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.80-86. 

 

3.ДРУГИ НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

БОБЕВА, Елка  и др . Да възродим и съхраним българските народни традиции и обичаи. / Елка Бобева, Димитринка Андронова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.120-128.
      Сценарий за летни празници и обичай.

ВАСИЛЕВА, Маргарита. Мартенско шоу. / Маргарита Василева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.133-135.

ГЕОРГИЕВА, Йорданка. Седянка. / Йорданка Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.65-79.

ДОБРЕВА, Димитрия. Фолклорно шоу. / Димитрия Добрева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.80-84.

ДОБРЕВА, Димитрия. Фолклорно шоу. / Димитрия Добрева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.131-136.

ИВАНОВА, Соня. Битова седянка. / Соня Иванова. // О б р а з о в а н и е, 2012, N 2, с.130-134.

ИЛИЕВА, Величка. Народните празници и обичаи - непресъхващ извор на мъдрост, доброта, вяра и надежда. / Величка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.108-115.
      Включва песни, танци и стихове, свързани с настъпването на пролетта и пролетните празници.

КАВРЪКОВА, Стелияна  и др . Битова вечер. / Стелияна Кавръкова, Валентина Цочева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.118-127.

КОЗОВСКА, Снежана. Сирни заговезни - прошка. / Снежана Козовска. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.167-172.

НИКОЛОВА, Христина. Битова седянка. / Христина Николова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 9, с.47-48

ПЕТКОВА, Величка. Горската аптека в служба на човека / Величка Петкова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2010, N 2, с.21-33.
      Празник за Еньовден. Включва сценарий с приложения: гатанки и викторина.

ПЕТКОВА, Цецка. Пролетно - битова седянка. / Цецка Петкова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1998, N 3, с.43-45.

СИМЕОНОВА, Теодора. Фолклорът в живота на децата. Народен празник. / Теодора Симеонова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 7, с.34-36.

СТОЙЧЕВА, Екатерина  и др . Бабини деветини. / Екатерина Стойчева, Катя Момчилова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.95-101.
      Ритуали и обичаи на народа ни - раждане на дете, поставяне на амулети, определяне на късмета от орисници, даване име от кръсника и др.

СТОЯНОВА, Светлина. Сценарий за битов празник "Пристъпулка" / Светлина Стоянова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.165-166.

ЯНЧЕВА, Анелия. Празници и развлечения в детската ясла. Весел детски празник. / Анелия Янчева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 5, с.38-40.

ЯЧЕВА, Кремена. Броилки / Кремена Ячева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2002, N 3, с.97-98.   Съдържа: Броилка котета; Броилка през две; Броилка в дъжд; Броилка с лигавниче. 

 

II. НЕТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Горски обитатели 

ГЕОРГИЕВА, Женя. Беда в гората. / Женя Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.128-130.

ГЕОРГИЕВА, Женя. Горски пакостници. / Женя Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.73-75.

ПАНАЙОТОВА, Цветелина. Въздействието на театъра и мерената реч в обучението в предучилищна възраст. Горска случка. Пиеса /сценарий/ - театър с математика  / Цветелина Панайотова. // О б р а з о в а н и е, 2012, N 6, с.29-35. 

 

Децата и безопасното движение

АТАНАСОВА, Татяна  и др . Това трябва да го знае всяко дете. / Татяна Атанасова, Иванка Пампова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.19-31.

ВЕЛИКОВА, Стефка. Вече съм голям и правилата за уличното движение знам. / Стефка Великова. // Д о м, д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.118-126.

ДИМИТРОВА, Петка. Обучението по безопасност на движението - интересно и полезно за четвъртокласниците / Петка Димитрова. // Н а ч.  о б р а з., 2010, N 1, с.42-49.
      ЮбилейЮбилейВ материала е включен сценарий за тържество на тема "Не прескачай на червено".

ИЛИЕВА, Иванка. Правила, правила - те ни пазят от беда. : Детско шоу посветено на безопасността на движението по пътищата / Иванка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.140-144.

ЯНЧЕВА, Таня  и др . На улицата е опасно . / Таня Янчева, Зоя Кацарова. // П е д а г о г и к а, 2012, N 1, с.177-185. 

 

Здравето

ГАБРОВА, Любимка. Здравното възпитание при 3-7 годишните / Любимка Габрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 5, с. 30-33.
      Съдържа план-сценарий на развлечение с главни герои Сапунко и Гребенко.

ГЕНОВА, Елена. Зайко се мие (първа група). / Елена Генова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.102-104.

КАРАСТОЯНОВА, Петранка. Чисти и здрави зъбки. / Петранка Карастоянова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 5, с.46-48.

ХРИСТОВА, Венета  и др . Празник на здравето. / Венета Христова, Елена Стоянова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2007, N 10, с.40-42.

ХРИСТОВА, Ирина. Здравето е най-голямото богатство! / Ирина Христова. // Н а ч.  о б р а з., 2009, N 2, с.66-71.

ЦВЕТАНОВА, Евгения . Възпитаване на 6-7 годишните в милосърдие / Евгения Цветанова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1997, N 9-10, с.42-43.
      Съдържа сценарий "Празник на цветята и милосърдието"- празник на Червения кръст.

ЯНАКИЕВА, Ана. Есенен карнавал на здравето. / Ана Янакиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 5, с.113-121. 

 

Именуване на група

ДИМОВА, Диана. Ние сме като делфинчета. : Даване име "Делфинчета" на първа група при ОДЗ щ14 "Изгрев" – Бургас. / Диана Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.111-117.

НЕДЕВА, Янка  и др . Именуване на група "Слънчо". / Янка Недева, Ваня Чиликова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.117-122.

СТЕФАНОВА, Иванка  и др . План сценарий именуване в III група ЦДГ "Щастливо детство", гр. Дулово - обл. Силистра. / Иванка Стефанова, Атанаска Калчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.173-176.

 

История

АВРАМОВА, Вълкана В.. Свобода, а не робство тържество за 3 март в подготвителна група. / Вълкана В. Аврамова. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.136-144.

АТАНАСОВА, Людмила  и др . Историята - далечна и близка за децата / Людмила Атанасова, Ива Кръстева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 10, с.21-23
      Съдържа сценария "Радини вълнения"  за завършване на учебната година в подготвителна група .

ВЪЛКОВА, Виолета. Един празник по родолюбие / Виолета Вълкова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 10, с.24-26.
      Съд.  музикално - поетичния спектакъл "Аз съм българче".

ГРОЗДАНОВА, Вярка. Велик и безсмъртен [Васил Левски]. / Вярка Грозданова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1994, N 5, с.77-82.

ИВАНОВА, Анна  и др . Пред портрета на Левски.. : Сценарий по повод 136-годишнината от гибелта на Васил Левски - Апостолът на свободата / Анна Иванова, Трифонка Димитрова, Гинка Топалова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.84-94.

ИЛИЕВА, Величка. 9-ти май - ден на Европа. / Величка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.117-121.

ИЛИЕВА, Елка  и др . Ден на народните будители. / Елка Илиева, Стоянка Перничева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 6, с.105-107.

МОСКОВА, Светла. Вечер по родолюбие [с ученици от трети клас]. / Светла Москова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1998, N 5, с.74-77.

НЕ се гаси туй що не гасне. 160 години от рождението на Иван Вазов. : Рецитал сценарий. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.167-176.

РАДКОВА, И  и др . Малката приказка, наречена България /Подготвителна група/. / И. Радкова, Л. Атанасова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.116-123.

ЧАЛЪКОВА, Донка. Най-обичам есента. Сценарий за есенен празник и Ден на будителите / Донка Чалъкова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.101-104.

 

Музикални драматизации на приказки, мюзикъли и песни

АНТОНОВА, Лиляна. Детска шоу-постановка / Лиляна Антонова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1992, N 2, с.37-39.
      Включва: Сценарий на детското шоу "Скандал в гората" и сценарий на детското шоу "Пипи , дългото чорапче".

ВЪЛОВСКА, Пепа. Музикално-сценичните жанрове в детската градина / Пепа Въловска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1998, N 7-8, с.78-80.
      Съдържа детската операта в едно действие "Три сестрички".

ДЮЛГЕРОВА, Росица. Разчупване на стереотипа в либретото на детската оперетка / Росица Дюлгерова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2002, N 5, с.45-48.
      Съд. детската оперета "Косе Босе".

ЙОВЧЕВА, Валентина. Класическа музика в детската градина / Валентина Йовчева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1990, N 3, с.36-39.
      Приложение на музикалната драматизация "Куклената фея" по балета на Йозев Байер.

КАРАСТОЯНОВА, Петранка. Забравените игри с пръсти / Петранка Карастоянова. // П р е д у ч.  о б р а з., 1995, N 8, с.43-47.
      Игри с пръсти - Хлебар, Пет човечета, Задружни пръсти, Мишки - немирници, Часовници, Игра със сенки.

КОЛЕВ, Йордан. Музикални игри / Йордан Колев. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1990, N 1, с. 45-46.

КОЛЕВ, Йордан. Пролетен празник. : Детска оперета / Йордан Колев. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1993, N 2, с.43-48.
      Съдържа текст и ноти.

КОСТАДИНОВА, М. Музиката в живота на децата през лятото. : Празници и творчество / М. Костадинова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 5, с. 46-47.
      Съдържа ноти и текст на песните "Нека, Слънце, Първи юни, Лято и Малкото кутре".

МАНОВА, Цветана. Детски музикални игри / Цветана Манова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1993, N 1, с.46-48.
      Съдържа ноти и текст на игрите "Топка", "Пчелички", "Зайчета и вълк", "Шарен Петльо" и "Жабка".

МАНОВА, Ц.. Музикални игри / Ц. Манова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 4, с. 46.
      Съдържа ноти, текст и обяснение на игрите -"Светулки, Щъркел, Зайче и Светофар".

МАНОВА, Цветана. Песента - любим другар / Цветана Манова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1991, N 5, с. 44-46.
      Съдържа песните "Веселба", "Пролет" и "Задружен труд" с ноти и текст.

МИХАЙЛОВА, Пешка. Театрализираната игра и социалнонравственото поведение / Пешка Михайлова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2001, N 10, с.38-40.
      Съдържа театрализираната игра "Приказка за всеки ден".

НЕШЕВА, Божанка. Вълкът и седемте козлета. : Сценарий на музикална приказка / Божанка Нешева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.124-133.

НЕШЕВА, Божана. Вълкът и седемте козлета. : Музикална приказка / Божана Нешева. // П р е д у ч.  в ъ з п., LVIII, 2010, N 10, с.45-47.

НИКОЛОВА, Магдалина  и др . Под гъбката (по В. Сутеев - за оперетка или мюзикъл). / Магдалина Николова, Лилия Владимирова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.122-127.

ПОПОВА, Светла. Музикална приказка. / Светла Попова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 5, с.42-43.

СТОЯНОВА, Светлина. Вечер на класическата музика. / Светлина Стоянова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.128-132.
      Вечер на класическата музика в детската градина. Използвани произведения: приказките "Спящата красавица" и "Аленото цвете"; части от "Лунната соната", "Хор на ловците", "Царицата на чардаша", "Ода на радостта", "Валс на хубавия син Дунав".

ЮМЕР, Гюлхан. Зимна приказка в песни и танци. / Гюлхан Юмер. // Д о м,  д е т е,  д е т. г р а  д и н а, 2011, N 6, с.92-94.

 

Общи

АНГЕЛОВ, Мариан. Интеркултурното възпитание в празника "Ние живеем задружно" / Мариан Ангелов. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2009, N 2, с.24-28.
      Съдържа сценарий на празника "Ние живеем задружно" - българи и роми.

БОРОВСКА, Диана  и др . План-сценарий на тържество в I -ва група под наслов"Имало едно време..." / Диана Боровска, Надя Радковска. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.134-143.

ВЛАДИМИРОВА, Виктория. На пазар. / Виктория Владимирова. // Д о м,  д е т е, д е т. г р а д и н а, 2010, N 3, с.167-172.

ВСИЧКИ заедно.(Празник на етносите, проведен във връзка Международния ден на толерантността - 16 ноември) . // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.113-119.

ГАБРОВА, Любимка  и др . Ние сме цветята на земята. : Светът днес това сме ние утре. / Любимка Габрова, Людмила Василева. // П р е у ч.  в ъ з п., 2008, N 5, с.46-48.

ЙОРДАНОВА, Калинка. "При нас е весело" / Калинка Йорданова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 9, с.39-41.
      Сценарий за развлечение с много хумор, музика небивалици, гатанки, игри със състезателен характер, чудесно настроение, изненади и може да се провежда по всяко време.

ЙОРДАНОВА, Калинка. Утро на приказките чудесни и игрите интересни. / Калинка Йорданова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 7, с.39-42.

КИОСЕВА, Анастасия. На мегдана. / Анастасия Киосева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.134-136.

МИТЕВА, Красина. "За мойте права и отговорности". : Сценарий на проведен празник с 5-7 годишни деца / Красина Митева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2006, N 4, с.60-62.

НАЙДЕНОВА, Стефка  и др . "Един ден в детската градина". : Детско телевизионно интервю / Стефка Найденова, Катерина Златкова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2004, N 6, с.36-37.

ПЕТРОВА, Калина  и др. "Децата по света". / Калина Петрова, Елена Димитрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 10, с.42-45.

ПЕТРОВА, Катя. Как съм се родил?. : Детско парти. / Катя Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.166-169.

ПЕТРОВА, Катя. Карнавал за годишните времена. : Сценарият е подходящ за IV / . // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.170-173.

ПЕТРОВА, Янка. Интегриране на деца с увреден слух в комплексно занимание с чуващи деца / Янка Петрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2006, N 8, с.24-26.
      Сценарий на музикално-подвижна игра "Ний в гората".

ПЕШЕВА, Павлина. Благотворителен концерт. / Павлина Пешева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.131-134.

ПРИ нас е весело. // Д о м,  д е т е, д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.131-133.

СИМЕОНОВА, Тинка. Да живеем радост, а не в страх и насилие. : Сценарий на детско музикално шоу / Тинка Симеонова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2009, N 4, с.7-9.

СТОЙНОВА, Ваня. Сценарий на детско утро "Без паника, моля" / Ваня Стойнова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.156-161.

СТОЯНОВА, Жечка. "Семейно огнище". / Жечка Стоянова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 10, с.26-29.
      Включва въпроси и игри с повишена трудност на базата на по-големите познавателни възможности на подготвителна група.

СТОЯНОВА, Румяна и др. План-сценарий на възстновка на ромския празни "Банго Васил" (14 януари) / Румяна Стоянова, Видка Папазова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.71-72.

ХАЙДАР, Галина. Защо не, щом  децата го желаят!. : (Телевизионни предавания, музика, куклен театър, посещение в цирка, зоологическата градина и др.) / Галина Хайдар. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1993, N 6, с. 18-21.
      Съдържа сценарий "Пътуване с машината на времето".

 

Осми март

АНДРЕЕВА, Лиляна. Котетата на Писана. : Празник на мама в I група "Плодчета". / Лиляна Андреева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.137-143.

ВЕЛИКОВА, Митка  и др . Обич в едно цвете. : Сценарий за Осми март в III група / Митка Великова, Теменужка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.85-91.

ГАНЧЕВА, М  и др . Осми март в детската градина. / М. Ганчева, М. Филипова, М. Алексиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.58-64.

ДИМИТРОВА, Зоя  и др. Осмомартенско парти. / Зоя Димитрова, Диана Иванова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.67-73.

ДИМИТРОВА, Иванка. За мама с обич / Иванка Димитрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.79-90.

ДОНЕВА, Николина. Как подготвихме празника на мама [IV клас]. : Примерни сценарии за празници и годишнини / Николина Донева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1995, N 1, с.72-77.

ЕЛЕНКОВА, П.  и др . Осми март. : П. Еленкова, Б. Димирова / . // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.74-78.

МАЧЕВА, Денка  и др . Отново за развлеченията в детската ясла. : План сценарий "Празник на мама и моето семейство" / Денка Мачева, Нели Заркова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 1, с.33-35.

МИТЕВА, Желка. Инвенстиционна банка "Обич". / Желка Митева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 2, с.50-51.

МИТЕВА, Желка. Сценарий за Осми март (Подготвителна група) "Инвестиционна банка за Обич" / Желка Митева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а,  2011, N 2, с.112-115.

НЕСТОРОВА, Гица. "Веселата къща". : Осмомартенско тържество / Гица Несторова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 2, с. 45-46.

НИКОЛОВА, П  и др . Честит празник, мила мамо! / П. Николова, Т. Борисова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.121-128.

ПЕТРОВА, Мима. Празникът на мама. / Мима Петрова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1997, N 2, с.68-69.

ПОПОВА, Стоянка. Пеперудена магия. : Осмомартенски сценарий - втора група / Стоянка Попова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.92-100.

РАДУЛОВА, Валентина. Осми март / Валентина Радулова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.91-99.

СЛАВОВА, Татяна  и др . Ден прекрасен - ден на мама. / Татяна Славова, Мария Облачка. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.131-136.

СЛАВОВА, Татяна  и др . С обич за мама. / Татяна Славова, Мария Облачка. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.49-57.

СЛАВОВА, Татяна  и др. С обич за мама! / Татяна Славова, Мария Облачка. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 2, с.51-54.

СЛАВОВА, Татяна  и др . Ден прекрасен - ден на мама. / Татяна Славова, Мария Облачка. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.131-136.

СЛАВОВА, Юлияна. Веселата къща. : Сценарий за осмомартенско шоу / Юлияна Савова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.113-120.

СТОЕВА-ТРАЙКОВА, Боряна. На мама днес е празник. / Боряна Стоева-Трайкова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.155-157.

ТОДОРОВА, Ана. Осми март - празник на мама. / Ана Тодорова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.144-151.

ЦВЕТКОВА, Весела  и др . Сценарий за осмомартенско тържество / Весела Цветкова, Мая Гергова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 2, с.152-157.

ЧАЛЪКОВА, Донка. Сто усмивки за мама. : Сценарий за осми март / Донка Чалъкова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.101-112.

 

Посрещане на есента

АНГЕЛОВА, Евгения. Есенна забава в горската дъбрава. / Евгения Ангелова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.103-109.

БОГОЕВА, Борислава  и др . Есен в детската ясла (За яслена група). / Борислава Богоева, Василка Пачева. // Д о м, д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.110-112.

ВАСИЛЕВА, Маргарита. Есенно шоу. / Маргарита Василева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 5, с.132-135.

МАРКОВА, Мария  и др . Есенен празник. : Тържество на тема: Есенни плодове и зеленчуци. Животните през есента / Мария Маркова, Радка Златева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.151-156.

МАЦЕВА, Емилия. Златна есен . / Емилия Мацева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.95-100.

ПАПАЗОВА, Й.. Есенен пазар. : Творчество за деца / Й. Папазова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 9, с. 47.
      В стихотворна форма са представени  даровете на есента- Ябълка, Круша, Дюля, Грозде, Пипер, Морков, Зеле.

ПЕТРОВА, Валентина. Есенно развлечение (първа група). / Валентина Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 5, с.128-131.

ПЕТРОВА, Керачка. Парад на плодове и зеленчуци. / Керачка Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.120-121.

ПОПОВА, Росена. Феята природа през есента. / Росена Попова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 5, с.122-127.

ПЪРВАНОВА, Павлина  и др . На пазар. / Павлина Първанова, Зоя Колева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1991, N 4, с.45-47.

РАДКОВСКА, Надя  и др . Есенен пазар развлечение с родители. / Надя Радковска, Цветослава Василева, Кръстина Генковска. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.144-150.

РАЕВСКА, Юлия. Есенен празник. / Юлия Раевска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 9, с.42-44.

САВОВА, Любомира. Златна есен. / Любомира Савова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 9, с.45-47.

 

Приказки. Драматизации

ГЕЧЕВА, Лилия  и др . Човекът, който обичаше само себе си. : Сценарий по мотиви от приказката на Оскар Уайлд "Себелюбивият великан" / Лилия Гечева, Павлина Кьорванчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 2, с.129-132.

ДИМОВА, Мария Гинева. Народно творчество "От приказка в приказка" / Мария Гинева Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.105-111.

ДИМОВА, Мария  и др . Работата краси човека, а мързела го грози. : Драматизация за фестивал на приказката в ЦДГ "Биляна"  гр. Ямбол - IV група / Мария Димова, Ивелина Трифонова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.105-110.

ЗАХАРИЕВА, Кева  и др . Баба приказки разказва...(микс от приказки). / Кева Захариева, Мария Мичева. // П е д а г о г и к а, 2012, N 3, с.542-550.

КИРИЛОВА, Радостина  и др . Сценарий по приказката "Който не работи, не трябва да яде" -"Галена мома Галенка", под формата на седянка с автентичен фолклор с участието на народната певица Кристина Енгерова и гайдар Румен Шехов / Радостина Кирилова, Ганка Лазарова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.139-144.

КОЛЕВА, Зоя. Гошо и Вълка. / Зоя Колева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 5, с.92-96.
      Сценарият е по оригинал на Чавдар Шинов

НЕШЕВА, Божанка. Вълкът и седемте козлета. : Сценарий на музикална приказка / Божанка Нешева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.124-133.

ПЕТКОВА, Б.  и др . Бал на принцесите на Уол Дисни. / Б. Петкова, А. Ангелова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.135-144.

ПЕТРОВА, Екатерина. Вариант на приказката: "Отишла баба за дренки". / Екатерина Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.105-107.

ПОПОВА, Стоянка. Три сестрички. : Драматизация в стихотворна форма / Стоянка Попова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.120-123.

ФОТЕВА, Ася  и др . Цветята на малката Ида. / Ася Фотева, Росица Тенева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.111-115.

ХРИСТОВА, Венета  и др . "Най-хубавото птиче". : Драматизация / Венета Христова, Елена Стоянова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 5, с.49-50.

 

Природа. Екология

ВЪЛЧЕВА, Сашка. Празник на земята. / Сашка Вълчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.155-160.

ГЪРБОВА, Дора. Празничен спектакъл "Слънчева магия". / Дора Гърбова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 1, с.51-53.

ДАЧЕВА, Мариела. Да спасим детската площадка в градския парк. : Сценарий / Мариела Дачева. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 4, с.51-57.

ДАЧЕВА, Мариела. Искам да ми е чисто! / Мариела Дачева. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 6, с.109-114.
      Учениците демонстрират екологично поведение.

КАМЕНОВА, Мая  и др . Аскпекти на екологичното възпитание / Мая Каменова, Лиляна Дикова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1991, N 5, с. 40-43.

КИОСЕВА, Анастасия. Обичаме майката Земя. / Анастасия Киосева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.164-166.

ЛАЗАРОВА, Захарина. Сценарий с екологична насоченост / Захарина Лазарова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 1, с.46-48.

НИКОЛОВА, Росица. Да пазим природата. Пожар в гората - сценарий / Росица Николова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 5, с.128-140.

ПЕТКОВА, Величка. Празник на билките в Природен парк "Персина”. : Сценарий за състезание 80 минути / Величка Петкова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2007, N 1; N 2, с.107-112; с. 100-104.

ПОПОВА, Росена. Феята природа през зимата. / Росена Попова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 6, с.95-104.

САВЧЕВА, Мая. В нашата гора с чист въздух и вода. / Мая Савчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.127-134.

САВЧЕВА, Мая. Дни на интелигентната енергия. / Мая Савчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 1, с.88-94.

СТЕФАНОВА, Румяна  и др . Магията на билките. / Румяна Стефанова, Даниела Стефанова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.65-72.

СТОЯНОВА, Антонина. Да пазим природата чиста в квартала, в който живеем. / Антонина Стоянова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.111-116.

СТОЯНОВА, Мария. Да запазим зeмята за нашите деца. : Сценарий за екоспектакъл / Мария Стоянова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 1, с.112-122.

ХАЙДАР, Галина. "Прегърни дървото"(Екологично възпитание) / Галина Хайдар. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1994, N 4, с. 39-42.
      Включва сценарий "Палечка на горската поляна".

ТОЛЕВА, Радка. Зимна приказка. / Радка Толева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2008, N 1, с.54-56.
      Сюжетът съвпада с програмното съдържание на раздела "Природен свят" - как животните се подготвят за зимата, където ще живеят и с какво ще се хранят.

 

Първа пролет

БАРГАНСКА, Димка. Пролетно веселие. / Димка Барганска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 4, с.46-4

БАРГАНСКА, Димка. Пролетно веселие [в детската градина]. / Димка Барганска. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1996, N 2, с.82-87

ДИМИТРОВА, Венета  и др. Пролетен празник "Пътешествие към приятел", посветен на международната година на астрономията - 2009 година. / Венета Димитрова, Нина Кендалова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.149-154.

ЗОИНА, Катя. Пролет (за втора група). / Катя Зоина. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а , 2010, N 3, с.144-148.
      Посрещане на пролетта с горските обитатели.

КАКАЛОВА, Павлина. Пролетен празник с малките "Мечета" / Павлина Какалова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2011, N 7, с.36-38.

МАВРОДИЕВА, М.  и др. Партньори в игрите / М. Мавродиева, Д. Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 2, с.130-134.
      Пролетно развлечение с родители и деца

ПЕТРОВА, Валентина. Пролетно развлечение. / Валентина Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.128-131.

ПЕТРОВА, Катя  и др . Пролетната забава на Чичко Тревичко. / Катя Петрова, Илияна Апостолова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.132-135.

РУСЕВА,  Вержиния. Пролетна седянка. : Празници и творчество / Вержиния Русева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1993, N 1, с. 44-45.

САВЧЕВА, Мая. Пролетно пробуждане. / Мая Савчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.136-144.

 

Първи юни. Първи клас

АЛЕКСИЕВА, Невена. Празник на буквите в първи клас. / Невена Алексиева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1995, N 5, с.81-90.

БАРГАНСКА, Димка. "Довиждане детска градина". / Димка Барганска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1996, N 6, с.44-48.

БАРГАНСКА, Димка. Довиждане, детска градина. / Димка Барганска. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 3, с.81-91.

БАХЛОВА, Трендафила  и др . Тържество по случай приключване на начален образователен етап [четвърти клас] / Трендафила Бахлова, Иванка Огнянова.Н а ч.  у ч и л и щ е, 1999, N 1, с.65-75.

БЕРОВА, Калинка. Примерен сценарий за празник на знанието в подготвителна група в детската градина за първи клас / Калинка Берова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1997, N 2-3, с.70-74.

ВЪЛЧЕВА, Лозана. Детски празник "Моята читанка" - 2 клас. / Лозана Вълчева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003 , N 5, с.75-81.

ГАЗУРКОВА, Данка. Тържество за закриване на учебната година. / Данка Газуркова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 2, с.88-96.
      Тържеството е посветено на изпращането на децата от IV група в I клас.

ГЕОРГИЕВА, Женя. Довиждане, детска градина, здравей, първи клас. / Женя Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.87-104.

ГЕОРГИЕВА, Женя. Откриване на учебната година. / Женя Георгиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.111-119.

ГИНЧЕВА, Златка. Годишно утро в първи клас - "Здравей лято". / Златка Гинчева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2006, N 2, с.89-96.
      Показани са макети на ползваните илюстрации

ГОСПОДИНОВА, Донка  и др . Заедно под дъгата. : Откриване на учебната година и посрещане на децата от първа група "Мики Маус" в ЦДГ "Пламъче" гр. Ямбол / Донка Господинова, Анета Момчева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.134-138.

ДАМЯНОВА, Галина. Празник на буквите. / Галина Дамянова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1999, N 3, с.51-59.

ДЖАНТОВА, Стефка. Празник на слънчевата фея - първи юни. / Стефка Джантова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.122-127.

ДАНКОВА, Латинка. Сценарий "Училището празнува". : На гости при втора полуинтернатна група "Обедно предаване на живо без телевизор" / Латинка Данкова. // Н а ч.  о б р а з., 2010, N 1, с.54-58.

ДИКОВА, Поля. Готов съм да премина в пети клас. : Самостоятелна подготовка на годишно тържесктво от учениците в 4 "а" клас но ОУ "Лазар Станев" - гр. Плевен / Поля Дикова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2005, N 2, с.84-92.

ДИМОВА, Д. За раздяла дойде час. / Д. Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.79-86.
      Сбогуване с детската градина.

ДИМОВА, Д.. Стани първолак. / Д. Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.96-110.
      Включва въпроси към екипите

ДОНЧЕВА, Юлия. Модели за преодоляване на агресивното поведение / Юлия Дончева. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2009, N 4, с.2-6.
      Съдържа театрализирана игра драматизация "Защо Кумчо Вълчо няма приятели", сценария е за тъжество на III-IV група за завършване на учебната година.

ДРАГАНОВА, Даниела. Тържество за закриването на учебната година и изпращането на децата в първи клас. / Даниела Драганова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.173-176.

ЗЛАТЕВА, Цанка  и др . Довиждане детска градина. / Цанка Златева, Диляна Колева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.126-130.

ИВАНОВА, Деяна. Празник на буквите. / Деяна Иванова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2000, N 1, с.56-72.

ИВАНОВА, Евгения. Празник на буквите. / Евгения Иванова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 2, с.74-80.
      Нетрадиционно представяне на празника

ИВАНОВА, Евгения  и др . Празник на математиката в първи клас. / Евгения Иванова, Галина Тонева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2007, N 1, с.98-106.

ИВАНОВА, Елица. Нашият празник - една приказка за доброто, буквите, децата и цветята . : Сценарий за празник на буквите / Елица Иванова. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 2, с.63-74.

ИВАНОВА, Елица. Приключения в страната Букволандия. : Сценарий за празник на буквите / Елица Иванова. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 1, с.97-103.

ИЛИЕВА, Величка. Сценарий за първия учебен ден / Величка Илиева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 5, с.136-138.

КАРАЙЧЕВА, Кина  и др . Сценарий за откриване на учебната година в начално училище "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Тополовград; обл. Хасково / Кина Карайчева, Димитрина Радева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2009, N 2, с.102-105. 

КОЛЕВА, Зоя  и др . Довиждане ваканция! Здравей, детска градина. : Сценарий по повод откриването на учебната година  в  ЦДГ щ12 "Звънче", гр. Лом / Зоя Колева, Светла Матева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.157-164.

КОЛЕВА, Събка  и др . Пътешествие . : Тържество за сбогуване с ДГ / Събка Колева, Илиана Малчевска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 10, с.30-31.

ЛИЧЕВА, Нелия. Празник на буквите в първи клас. / Нелия Личева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 1, с.68-79.

МАЕШКА, Валентина. Довиждане детска градина. / Валентина Маешка. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.98-110.

МАНОВА, Цветана. Букварът . : (Музикална драматизация) / Цветана Манова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2003, N 4, с.96-99. 

МАРАМДЖИЕВА, Теодора. Сценарий за завършване на първи клас. / Теодора Марамджиева. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 3, с.80-89.

МОМЧИЛОВА, Антоанета  и др . Физкултурен празник-шоу "Довиждане, детска градина". / Антоанета Момчилова, Мара Попова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 1995, N 6, с.13-15.

НЕДЕВА, Райка. "Триъгълниада" (състезание проведено с подготвителна група пред родители към края на учебната година). / Райка Недева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.133-139.

НЕШКОВА, Румяна. Празник "Ние сме грамотни" . : Провежда се с учениците от първи клас след изучаване на буквите / Румяна Нешкова. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 3, с.90-96.

НИКОЛОВА, Магдалина. Първи юни. / Магдалина Николава. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.161-163.

НИНОВА, Елина. Тържество за края на учебната година в I-ви клас / Елина Нинова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1999, N 2, с.62-66.

ПАУНОВА, Клавдия. "Вълшебството на стария таван" / Клавдия Паунова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 4, с.15-17
      Съдържа сценарий за тържество по случай изпращане на децата от поготвителната група в първи клас.

ПЕТРОВА, Райна. Празник на цифрите [първи клас]. / Райна Петрова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1995, N 3, с.110-119.

ПЕТРОВА, Татяна. Ние сме вече ученици - училище - здравей. / Татяна Петрова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2009, N 3, с.54-69.

ПЕШЕВА, Ася. Завършване на първи клас. / Ася Пешева. // О б р а з о в а н и е, 2012, N 3, с.107-110.

ПЕШЕВА, Ася. Посрещане на първокласници. / Ася Пешева. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 4, с.58-60.

ПЕШЕВА, Ася. Празник "Знам и мога" (сценарий за завършване на първи клас) / Ася Пешева. // О б р а з о в а н и е, 2012, N 5, с.19-32.

ПЕШЕВА, Ася. Сценарий за общоучилищно тържество - откриване на учебната година / Ася Пешева. // О б р а з о в а н и е, 2011, N 5, с.120-122.

ПОПОВА, Атанаска  и др . Сбогом детска градина! здравей първи клас!. / Атанаска Попова, Росица Грудева. // Д о м, д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.107-114.

РАДКОВА, Павлина. Тържество "Пътешествие в страната математика. / Павлина Радкова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1999, N 5, с.77-88.

РАДУЛОВА, Валентина. Сбогом детска градина, здравей първи клас. / Валентина Радулова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.88-97.

СИМЕОНОВА, Тинка. Детско шоу за деня на детето / Тинка Симеонова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2010, N 4, с.20-23.
      Съдържа сценарий "Патиланските истории на палавниците".

СЛАВОВА, Юлияна. Сбогом, детска градина, училище скъпо, здравей!!!. : Вечните песни на България през нашите детски очи / Юлияна Славова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.112-116.

СТОЙЧЕВА, Екатерина  и др . Мила Българийо, родна страна, като сърцето ми ти си една. : Сценарий за изпращане на децата от детската градина / Екатерина Стойчева, Катя Момчилова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 3, с.105-111.

СТОЙЧЕВА, Славка. Годишните времена . : Годишно тържество за приключване на учебната година / Славка Сойчева. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2000, N 2, с.58-63.

ТАГАРОВА, Магдалена. Тържество по случай приключване на учебната година, проведено с ученици от III (трети) клас - "Годишно утро" / Магдалена Тагарова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 1994, N 6, с.44-50.   

УЗУНОВА, Здравка  и др . Празник на математиката. / Здравка Узунова, Иванка Пампова. // П р е д у ч.  в ъ з п. 1997. 1, с.44-46.

ЦВЕТАНОВА, Галя. При нас е весело. : Сценарий за изпращане на IV група в I клас / Галя Цветанова. // Н а ч.  у ч и л и щ е, 2001, N 2, с.64-67.

ЧЕЛОВА, Нелка. В царството на геометрията. / Нелка Челова . // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.73-79.

ЯНЕВА, Бисерка. Довиждане детска градина. / Бисерка Янева. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 3, с.105-106.

 

Рожден ден

АСЕНИКОВА, Дафина. Празнуване на рожден ден със занимателни игри. / Дафина Асеникова. // Д о м, д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 4, с.111-117. 

ДИМОВА, Мария. Рожден ден на ЦДГ "Биляна". / Мария Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 5, с.140-143.

МАВРОДИЕВА, Мария  и др. Деца и родители  - партньори в игрите / Мария Мавродиева, Диана Димова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2009, N 4, с.31-33.
      Съдържа сценарий за провеждане на рожден ден в общ празник с родителите под формата на празничен спектакъл с герой Незнайко.

МАВРОДИЕВА, М  и др. Рожден ден. / М. Мавродиева, Д. Димова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.94-97. 

 

Спортен празник

ДИНКОВА, Иванка. Спортен пролетен празник / Иванка Динкова. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2009, N 4, с.51-53.
      Съдържа сценарий за пролетен спортен празник "Мама, татко, аз и госпожата".

ИВАНОВА, Диана. Весел старт с татко. / Диана Иванова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2012, N 4, с.124-126.

ИВАНОВА, Марина. Спортен празник "Сладурани-бърборани". / Марина Иванова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2010, N 3, с.123-125.

СИМЕОНОВА, Тинка  и др . "Здрави, бързи и добри, с весели игри". : Спортен празник / Тинка Симеонова, Лъчезара Аджарска. // П р е д у ч.  в ъ з п., 2006, N 10, с.26-28.

 

Юбилей

ДЖАНГОЛОВА, Галя  и др . Играем и творим заедно . : Сценарий 25 години ЦДГ "Мики Маус", гр. Бенковски / Галя Джанголова, Севда Петрова. // Д о м,  д е т е,  д е т.  г р а д и н а, 2011, N 4, с.139-144.

 

Виж и Празниците и развлеченията в детската градина: Ч.1 и Празниците и развлеченията в детската градина: Ч.3