Елин Пелин

Препоръчителна библиография

ep      Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) е роден на 18.07.1877 г. в с. Байлово, Софийско. Учи гимназия в Панагюрище и София, но не успява да завърши пълния гимназиален курс. Учителства в родното си село, журналист и редактор на различни периодични издания (сп. "Селска разговорка", в. "Българан", сп. "Слънчоглед", в. "Развигор", вкл. и за деца - "Веселушка", "Чавче", "Светулка", "Пътека"). Назначен е за библиотекар, период, през който е командирован във Франция, а през Първата световна война е мобилизиран като военен писател в редакцията на в. "Военни известия" и сп. "Отечество". Започва да публикува стихове и разкази през 1895, но известност придобива в началото на века, когато излизат неговите "Разкази" в два тома (1904; 1911). Освен на разкази Елин Пелин е автор на повестите "Гераците" и "Земя", на цикъла "Под манастирската лоза", на стихотворения в проза "Черни рози", на книгата с хуморески "Пижо и Пендо", както и на многобройни стихове, поеми и приказки за деца и на романа "Ян Бибиян". Умира на 3.12.1949 г.

Произведенията му за деца са изпълнени с ведър хумор и жизнелюбие. Автор е на един от най-хубавите български юношески романи в две части — „Ян Бибиян“ (1933) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934), на книгите „Златни люлки“ (1909), „Кумчо-Вълчо и Кума-Лиса“ (1918), „Гори Тилилейски“ (1919), „Сладкодумна баба“ (1919), „Правдата и кривдата“ (1920), „Песнички“ (1927), „Поточета бистри“ (1931), „Приказки и басни“ (1949) и др.

 

Елин Пелин
        Избрани произведения / Елин Пелин ; Състав. Койка Попова. - [Русе] : Парнас, 1998. - 95 с. : с ил.- (Първа ученическа библиотека)

Елин Пелин
        Врабчетата на стрина Дойна : Приказки и разкази [за деца] / Елин Пелин ; (Подбор, ред. и бел. Дамян Дамев. Ил. Петър Чуклев). – София : Нар. младеж, 1974. – 303 с. (Библ. Дъга. Български писатели за деца и юноши).

Елин Пелин
        Гори Тилилейски / Елин Пелин. - Варна : Алекс Принт, [1999]. - 16 с. : с ил. (Любими детски приказки)

Елин Пелин
        Добре дошъл кос! : [Стихове : За предучилищна възраст] / Елин Пелин ; Худож. Костадинка Измирлиева. – София : Бълг. художник, 1982. – 32 с. (Библ. Джудже)

57842Елин Пелин
        Дядовата ръкавичка : Приказки, стихове и поеми / Елин Пелин ; Худож. Радослав Илиев. - 2.изд. - София : Дамян Яков, 2008. - 216 с. : с ил. ; 22 см

Елин Пелин
        Дядовата ръкавичка / Елин Пелин; Състав. Цанко Лалев ; Ил. Минчо Никифоров, Ц. Бояджиев. - София : Пан, 2002. - 160 с

Елин Пелин
        Жената със златния косъм : Любовни и греховни разкази / Елин Пелин ; Състав. Луко Захариев. - София : Стрелец, 2000. - 288 с. - (Библиотека Български шедьоври : Проза ; 5)

Елин Пелин
        Кривото патенце : [Приказки] : За предучилищна възраст / Елин Пелин ; Худож. Ада Митрани. – София : Бълг. художник, 1982. – 16 с. : с цв. ил.

Елин Пелин
        Лошата катеричка и Знам и Мога : Приказки [за деца] / Елин Пелин ; (Худож. Никифор Русков). – София : Нар. младеж, 1974. – 32 с.

Елин Пелин

        Най-хубавите приказки / Елин Пелин ; Състав. и ред. Цанко Лалев, Валери Манолов; Худ. Ирина Ковалова. - София : Пан, 2007. - 81 с : цв. ил ;

Елин Пелин
        Петльо и Лиса : [Приказка] / Елин Пелин ; Ил. Христо Кърджилов. - [3. изд.]. - София : Свят, 1988 - . - 14 с. : с цв. ил..

Елин Пелин
        Пижо и Пендо : Хумористични стихове,разкази и диалози на шопски диалект / Елин Пелин ; Рис.от Ал.Божинов. - 9 изд.. - София : Бълг.худ., 1991 - . - 80с : с ил. ;

Елин Пелин
        Приказки / Елин Пелин ; Подбор Димитринка Ковалакова ; Ил. Борис Николов Стоилов. - Пловдив : Хермес, 2004. - 160 с. : ил. ; см. - (Детско-юношеска класика : Златно перо)

Елин Пелин
        Разкази. Гераците / Елин Пелин ; Състав. Цанко Лалев ; Предг. Ангел Малинов. - София : Пан, 2004. - 304 с. - (Книги за ученика)35191

Елин Пелин
        Сватбата на Червенушко : Весела приказка в стихове / Елин Пелин ; Худож. Вадим Лазаркевич. – [2. изд.]. – София : Нар. младеж, 1969 . – 20 с.

Елин Пелин
        Сребърната пара : Избрани творби / Елин Пелин ; Състав. Кръстьо Генов и Петър Чолов ; (Худож. Здравко Стянов). – София : Воен. изд., 1977. – 267с.

Елин Пелин
        Торбаланци : Приказки : [За предучилищна възраст] / Елин Пелин ; Худож. Георги Чаушов. – 4. изд. – София : Нар младеж, 1987. – 23 с. : с цв. ил.

Елин Пелин
        Три умни глави : Приказки / Елин Пелин ; (Ред. Георги Струмски. Худож. Александър Денков). – София : Бълг. писател, 1971. – 132 с.

Елин Пелин
        Тримата глупаци : [Приказка] / Елин Пелин ; Ил. Стоян Анастасов. – София : Бълг. писател, 1977. -18 с. : с ил.

Елин Пелин
        Чичо Пейо : [Приказки] : (За нач. училищна възраст) / Елин Пелин ; Ил. От Стоян Анастасов.- [3 изд.]. – (София) : Бълг. художник, (1980). – 56 с.

Елин Пелин
        Чохеното контошче : [Приказка в стихове] : (За предучилищна възраст) / Елин Пелин ; Худож. Симеон Венов. – (София : Бълг. художник, 1979). – 20 с.

Елин Пелин
        Ян Бибиян : [Роман за деца] / Елин Пелин ; Ил. Борис Николов Стоилов. - Пловдив : Хермес, 2005. - 200 с : ил.. - (Детско-юношеска класика : Златно перо)
        Съдържа: Ян Бибиян - нвероятните приключения на едно хлапе и Ян Бибиян на Луната - първият български фантастичен роман за деца

Елин Пелин
        Ян Бибиян. Невероятните приключения на едно хлапе. Ян Бибиян на луната : Роман за деца / Елин Пелин ; Ил. Минчо Никифоров. - поредно изд. - София : Дамян Яков, 2007. - 208 с : ил.

 

129434z