Издания на библиотеката

          [ЧЕТИРИДЕСЕТ] 40 години от Септемврийското въстание 1923 година в Михайловградски окръг [Фердинандска, Ломска и Берковска околии] : Препоръчителна библиография. / Състав. Иванка Лозанова, Димитър Пеков. - Михайловград, 1963. - 64 с.

          [ДВЕСТА и осемдесет] 280 години от Чипровското въстание : [Препоръчителна библиография] / Състав. Иванка Кръстева. - Михайловград, 1968. - 16 с.

          ПОЕТИ и писатели родени в Михайловградски окръг : Библиография / Състав. Иванка Кръстева, Венета Ряхова. - Михайловград, 1968. - 80 с.

          ДЕЙЦИ на изкуството, родени в Михайловградски окръг : Библиография / Състав. Лиляна Махалджийска. - Михайловград, 1970. - 120 с.

          МИХАЙЛОВГРАДСКИ местопис 1967. - Михайловград, 1970. - 204 с.

          ПРИРОДА и природни богатства в Северозападна България : (Препоръчителна библиография). - [Без местоиздаване], 1970. - 44 с.
                         (Съвместно издание на Окръжните библиотеки във Видин, Враца и Михайловград)

          ДИМИТЪР Осинин : (Библиография по случай 80-годишнината от рождението му) / Състав. Лиляна Филипова. - Михайловград, 1971. - 15 с.

          ГЕОРГИ Дамянов (80 години от рождението му) : Библиография. - Михайловград, 1972. - 36 с.

          ГЕОРГИ Димитров в Северозападна България : (Библиография). - София : Наука и изкуство, 1972. - 112 с. (Съвместно издание на Окръжните библиотеки във Враца, Видин и Михайловград)

          [СЕДЕМДЕСЕТ] 70 години градска партийна организация в Михайловград (1902-1972) : Библиография / Състав. Лиляна Филипова. - Михайловград, 1972. - 105 с.

          ДРАГОМИР Асенов : Библиография / Състав. Камелия Александрова. - Михайловград, 1976. - 7 с.

          ЕМИЛ Коралов : Библиография / Състав. Камелия Тодорова. - Михайловград, 1976. - 10 с.

          ЛЪЧЕЗАР Станчев : Био-библиография по случай 70 години от рождението му / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1978. - 16 с.

          ИСТОРИЧЕСКА действителност и художествено пресъздаване 681-1396 : Препоръчителна библиография / Състав. Дина Найденова. - Михайловград, 1979. - 17 с.

          ЙОРДАН Радичков : Библиографска справка по случай 50 годишнината му / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1979. - 15 с.

          БЕРКОВИЦА : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 29 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          ВЪРШЕЦ : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 25 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          ДОНЬО Донев : Библиография / Състав. Димитрина Борисова и др. - Михайловград, 1980. - 17 с.

          ИМЕНА, на които дължим : (Препоръчителна библиография) / Състав. Мария Темелкова и др. - София, 1980. - 99 с. (Издание на западното зонално обединение)

          ЛОМ : [Препоръчителен библиографски указател] / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 25 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          ЛЮБИМЦИ на младежта. Йосиф Иванов. Младен Йорданов : Библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловгград, 1980. - 28 с.

          МИХАЙЛОВГРАД : [Препоръчителна библиография]. - Михайловград, 1980. - 32 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          [НАРОДНИЯТ артист] Н.а. Александър Райчев : Библиография / Състав. Димитрина Борисова. - Михайловград, 1980. - 13 с.

          НАРОДНИ синове. Емил Марков. Яким Атанасов : Библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 23 с. - (поредица "Безсмъртие")

          [СТО и тридесет] 130 години от въстанието на селяните от Северозападна България 1850-1980 : Препоръчителна библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 16 с.

          ЧИПРОВЦИ : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1980. - 18 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          АНАСТАС Стоянов : Библиография по случай 50 годишнината му / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1981. - 14 с.

          БОЙЦИ на партията. Цеко Тодоров. Иван Димитров : Библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1981. - 16 с. - (поредица "Безсмъртие")

          БОЙЧИНОВЦИ : Препоръчителна библиография / [Състав. Ели Томинска]. - Михайловград, 1981. - 15 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          ВЪЛЧЕДРЪМ : Препоръчителен библиографски указател / [Състав. Ели Томинска]. - Михайловград, 1981. - 13 с. - (Древни и млади градове в Михайловградски окръг)

          НОСИТЕЛИ на наградата "Септември" : [Препоръчителна библиография] / Състав. Дина Найденова. - Михайловград, 1981. - 52 с.

          НАРОДНИ синове. Библиография по случай 90 години от рождението на Георги Дамянов и Аврам Стоянов / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1982. - 24 с. - (поредица "Безсмъртие")

          [ОСЕМДЕСЕТ] 80 години Михайловградска партийна организация (1902- 1982) : Препоръчителна библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1982. - 19 с.

          СИМЕОН Пиронков : Библиография / Състав. Камелия Александрова. - Михайловград, 1982. - 11 с.

          ГОСТИ през седмицата на детската книга и изкуствата за деца : [Препоръчителна библиография] / Състав. Дина Найденова. - Михайловград, 1983. - 54 с.

          СЕПТЕМВРИЙСКОТО въстание 1923 година в Михайловградски окръг : Препоръчителна библиография / Състав. Ели Томинска . Михайловград, 1983.- 61 с.

          ХРИСТО Михайлов : Препоръчителна библиография по случай 90 години от раждението му / Състав. Ели Томинска и др. - Михайловград, 1983. - 24 с.

          БЕЗСМЪРТИЕ : Препоръчителна библиография на загиналите в борбата против капитализма и фашизма 1941-1944 година от Михайловградски окръг / Състав. Венета Аврамова и др. - Михайловград, 1984.- 67 с.

          ПОБЕДНИЯТ девети септември в българското изкуство : (Препоръчителна библиография) / Състав. Камелия Александрова. - Михайловград, 1984. - 21 с.

          [ЧЕТИРИДЕСЕТ] 40 години възход в Михайловградски окръг : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Ели Томинска. - Михайловград, 1984. - 102 с.

          [ДВАДЕСЕТ и пет] 25 години Окръжна библиотека "Гео Милев". - Михайловград, 1985. - 28 с.

          КАДРИТЕ - решаващ фактор за ускорено развитие на народното стопанство : Препоръчителна библиография / Състав. В[иктория] Бояджиева. - Михайловград, 1986. - 23 с.

          ПЪТЕВОДИТЕЛ [на Окръжна библиотека "Гео Милев"]. - Михайловград: 1985. - 18 с.

          ИВАН Давидков : Препоръчителна библиография по повод 60 години от рождението му / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1986. - 22 с.

          [АРМЕЙСКИ] Арм. генерал Иван Михайлов : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Виктория Бояджиева и др. - Михайловград, 1987. - 34 с.

          ДРУЖБА. Сътрудничество. Взаимопомощ : СССР и Северозападна България : (Препоръчителен библиографски указател) / Състав. Веселена Колева и др. - Враца, 1987. - 75 с. (Издание на Зонално краеведско обединение)

          РАЗВИТИЕ на културата в Михайловградски окръг през периода 1981-1985 година : Препоръчителна библиография / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1987. - [Св.I]. - 58 с.; Св.II. - 56 с.

          [ТРИСТА] 300 години от Чипровското въстание 1688 г. : Методически сборник / Състав. Камелия Александрова. - Михайловград, 1987. - 22 с.

          НОСИТЕЛИ на наградата "Септември" : [Препоръчителна библиография] / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1988. - 8 с.

          [ТРИСТА] 300 години Чипровско въстание : Препоръчителна краеведска библиография / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1988. - 31 с.

          ТРАДИЦИИ, празници и обичаи в Михайловградския край : (Препоръчителна краеведска библиография) / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1989. - 38 с. (Съвместно издание с Дирекция "Културно историческо наследство")

          В помощ на личното стопанство : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Виктория Бояджиева. - Михайловград, 1990. - 38 с.

          КАТАЛОГ на периодичните издания в Михайловградския край 1891-1989 / Състав. Елена Илиева и др. - Михайловград, 1990. - 46 с. (Съвместно издание с Дирекция "Културно-историческо наследство")

          СЕПТЕМВРИЙСКОТО въстание 1923 година, отразено в българското изкуство : Препоръчителен библиографски указател / Състав. Камелия Александрова. - Михайловград, 1990. - 107 с.

          НИКОЛА Намерански : Библиография на трудовете му на езикови теми / Състав. Елена Илиева. - Михайловград, 1992. - 17 с.

          СТАНИСЛАВ Стратиев : Препоръчителна библиография / Състав. Дина Найденова. - Михайловград, 1992. - 13 с.

          БЪЛГАРСКА възрожденска интелигенция : Енциклопедична справка / Състав. Елена Илиева. - Монтана, 1993. - 20 с.

          Димитър ИЛИЕВ : Биобиблиография / Състав. Елена Илиева. - Монтана, 1993. - 14 с.

          ТЕОДОСИ Антонов : Библиография / Състав. Елена Илиева. - Монтана, 1993. - 10 с. ; 1 л. ил.

          СЛАВЧО Красински : Библиография / Състав. Елена Илиева. - Монтана, 1994. - 66 с.

          АПТЕКИ : Справочник / Състав. Дина Найденова. - Монтана, 1998. - 5 с.

          ЕЛИ Томинска : Био-библиографска справка / Състав. Юлия Андреева. - Монтана: 1998. - 10с.

          КРЪСТЬО Пишурка : Био-библиографска справка / състав. Юлия Андреева. - Монтана, 1998. - 16 с.

          СТИМУЛИРАНЕ на малкия и среден бизнес : Препоръчителен списък / Състав. Дина Найденова. - Монтана, 1998. - 12 с.

          СТОМАТОЛОЗИ. Зъботехници : Справочник / Състав. Дина Найденова. - Монтана, 1998. - 11 с.

          ЧАСТНИ лекарски кабинети : Справочник / Състав. Дина Найденова. - Монтана, 1998. - 16 с.

          ВЕНЕЛИН Захариев : Био-библиографска справка / Състав. Цветана Андреева. - Монтана, 1999. - 10 с.

          КЕВА Апостолова : Био-библиографска справка / Състав. Анелия Иванова. - Монтана, 1999. - 19 с.

          [ЧЕТИРИДЕСЕТ] 40 години Регионална библиотека : [Листовка]. - Монтана, 1999.

          Георги АЛЕКСАНДРОВ : Био-библиография. / Състав. Юлия Андреева. – Монтана, 2000. – 51 с.

          Академик Иван ДУРИДАНОВ : Био-библиография. / Състав. Дина Найденова. – Монтана, 2000.- 94 с.

          Никола НАМЕРАНСКИ : Био-библиография. / Състав. Юлия Андреева. – Монтана, 2002. – 76 с.

          Теодоси АНТОНОВ : Био-библиография. / Състав. Юлия Андреева. – Монтана, 2003. –301 с.

          ОБЩИНСКА библиотека "Гео Милев" – Монтана : [Дипляна] . – Монтана, 2005.

          Анастас СТОЯНОВ в местния периодичен печат, Био-библиография – Монтана, 2007.

          БИБЛИОТЕКА "Гео Милев"; "Летопис 1883 - 2007" - Велико Търново, 2009. - 202 с.

          Димитър ИЛИЕВ : Биобиблиография / Състав. Христо Иванов. - В. Търново, 2011. - 100 с.