Защитени проекти

Изграждане на автоматизирана библиотечна мрежа
От 1993г. започва изграждането на автоматизираната библиотечна мрежа в библиотеката, чрез защита на няколко проекта пред фондация "Отворено общество". В момента библиотеката разполага с 12 компютърни станции, достъп до ИНТЕРНЕТ. Автоматизирани са основните библиотечни дейности.

Мега-проект "Пушкинска библиотека"
Проектът е защитен пред фондация "Отворено общество" за попълване на библиотечните фондове с литература на руски език - художествена, литературоведска, историческа, изкуствоведска и др.

Разкриване на Европейски информационен център
През 2001г., Община Монтана защити проект пред Европейската комисия. В него беше включена и библиотеката за изграждане на Европейски информационен център. Той разполага с два компютъра, лазарен принтер, скенер и достъп до ИНТЕРНЕТ.

Разкриване на Обществен информационен център
През 2004г. библиотеката бе включена в българо - американския проект ABLE за българо - американски библиотечен обмен и разкриване на Обществен информационен център.

Разкриване на Методично-информационен център към Ресурсен център на Гьоте - институт, България - Монтана
През 1998г. беше подписан договор с Ресурсен център на Гьоте - институт, България - Монтана и от тогава в библиотеката функционира методично - информационен център в помощ на преподавателите и изучаващите немски език.

Попълване на библиотечните фондове
Библиотеката защити пет проекта пред Национален център за книгата за попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови книги.

Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки
Библиотеката започна да обслужва незрящи граждани с говорящи книги.

Проект ABLE
От 2004 г. библиотеката активно работи за реализирането на Българо - Американския проект ABLE.

Проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2007 г.
Регионална библиотека "Гео Милев" защити проект пред Министерството на културата за попълване на библиотечните фондове с нова литература.Спечеленият проект е на стойност 10 000 лв.

Проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"- 2007 г. - /втора сесия/
Регионална библиотека "Гео Милев" спечели втората сесия на проекта пред Министерството на културата за закупуване на библиотечни документи.Спечеленият проект е на стойност 10 000 лв.

Проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2008 г.
Регионална библиотека "Гео Милев" защити проект пред Министерството на културата за попълване на библиотечните фондове с нова литература.Спечеленият проект е на стойност 16 355 лв.

Проект "Глобални библиотеки" - 2009 г.