„Глоб@лни библиотеки - България” - откриване

Днес, 2 ХІІ.2010г. в Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана тържествено беше открит обучителния център и компютърната зала за достъп до ИНТЕРНЕТ за читатели по проекта „Глоб@лни библиотеки - България”. То беше посветено на честването по повод 119 години – градски статут на Община Монтана.

 На откриването присъстваха : кметът на Община Монтана – г-н Златко Живков, зам. кмета – г-жа Весела Коларска, г-н Александър Герасимов – директор дирекция „Хуманитарни дейности”, г-жа Красимира Кънева – теренен координатор и г-жа Наталия Георгиева – „Връзки с обществеността” към Звеното за управление на проекта, представители на медиите, културните институти, училища и читатели. Кметът , г-н Живков, откри компютърните зали и подписа четиристранните споразумения със стартиращите библиотеки за етап 2010 – с. Габровница и Смоляновци.