Инсталация на новата техника

На 24.ХІ. в Регионална библиотека „Гео Милев” беше инсталирана и тествана компютърната техника по програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Официалното откриване на обучителния център и компютърната зала за читатели ще стане на 2.ХІІ.2010 г. от 13.00 ч.