„Глоб@лни библиотеки - България”-развитие, предизвикателства и перспективи”

На 14.10.2010г. в Регионална библиотека „Гео Милев”,гр. Монтана се проведе работна среща на тема : „Глоб@лни библиотеки - България”-развитие, предизвикателства и перспективи”.Тя беше организирана от Звеното за управление на проекта и Регионална библиотека „Гео Милев”.В нея взеха участие  библиотекари от 34 стартиращи библиотеки от област Монтана за етап 2009 и 2010г., зам. кметове и специалисти от общинските центрове и кметове на населените места. Звеното за управление на проекта беше представено от Красимира Кънева, Наталия Георгиева, Люба Деветакова, Диана Андреева и Евтим Янакиев, които направиха презентации по различни направление и дейности на проекта.