СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА-ЕТАП 2010г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАМА "ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ" ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА - ЕТАП 2010г.
 
  Име на библиотеката Община Населено място
1. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ БЕРКОВИЦА С.БОРОВЦИ
2. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ БЕРКОВИЦА С.БЪРЗИЯ
3. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ БОЙЧИНОВЦИ С. ЛЕХЧЕВО
4. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГОЦО НИКОЛОВ БОЙЧИНОВЦИ С.МАДАН
5. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА БОЙЧИНОВЦИ С.МЪРЧЕВО
6. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА БРУСАРЦИ С.КРИВА БАРА
7. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА БРУСАРЦИ С.СМИРНЕНСКИ
8. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1927 ВЪЛЧЕДРЪМ

С.ДОЛНИ ЦИБЪР

9. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЖИВОТ-1906 ВЪЛЧЕДРЪМ С.МОКРЕШ
10. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1927 ВЪЛЧЕДРЪМ С.ЧЕРНИ ВРЪХ
11. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУДОЛЮБИЕ-1899 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

12. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КЛ. ОХРИДСКИ-1928Г. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

С.КОПИЛОВЦИ

13. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1898 МЕДКОВЕЦ С.МЕДКОВЕЦ
14. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМИТЪР ВЪЛНЕВ МЕДКОВЕЦ С.РАСОВО
15. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-20.02.1029 МЕДКОВЕЦ С.СЛИВОВИК
16. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АСЕН ЙОСИФОВ МОНТАНА С.ГАБРОВНИЦА
17. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАРОДНА ПРОСВЕТА МОНТАНА С.СМОЛЯНОВЦИ
18. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕЙО ЯВОРОВ ЧИПРОВЦИ С.БЕЛИМЕЛ
19. БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ ЧИПРОВЦИ С.ЖЕЛЕЗНА