Цени на услугите

(1) Абонамент на читатели:

1. за ученици до 14 години - 2,00 лв.
2. за ученици над 14 години, студенти, безработни и пенсионери (срещу представяне на документ)- 3,00 лв.
3. за хора с увреждания и родители на повече от две деца (срещу представяне на документ) - безплатно
4. за всички останали - 5,00 лв.
5. за еднократно посещение:
а) за един ден - 0,50 лв.
б) за един месец (без право на заемане на книги за дома) - 1,00 лв.

(2) Депозит на читатели с постоянен адрес на друго населено място - 20,00 лв.

(3) Извършване на библиографски и информационни справки:

1. ретроспекция до 5 години - 3,00 лв.
2. за всяка следваща година - 0,50 лв.
3. от база данни с разпечатка - 1,00 лв.

(4) Извършване на записи на аудиокасети:

1. до 10 мин. - 1,00 лв.
2. до 30 мин. - 2,00 лв.
3. до 60 мин. - 3,00 лв.

(5) Ползване на материали по Междубиблиотечно заемане и Международно междубиблиотечно заемане, за доставка на библиотечни документи от страната и чужбина:

1. доставка на книга от страната - 3,00 лв.
2. доставка на копие от книга или статия от страната - 5,00 лв.
3. доставка на книга за страната - 3,00 лв.
4. доставка на копие от книга или статия за страната - 4,00 лв.
5. доставка на книга от чужбина - 5,00 лв.
6. доставка на копие от книга или статия от чужбина - 5,00 лв.

Към тези цени се добавят и пощенските разходи за доставка на документа.

(6) Копирни услуги – формат А4:

1. едностранно - 0,10 лв. на стр.
2. двустранно - 0,15 лв. на стр.

(7) Компютърни услуги:

1. черно-бяла разпечатка на принтер – A4 - 0,20 лв. на стр.
2. цветна разпечатка - запълване до 20%, А4 - 1,00 лв. на стр.
3. сканиране формат до А4 - 0,20 лв. на стр.
4. запис върху CD/DVD - 5,00 лв. на бр.

(8) Депозита по ал. 2 се възстановява, след като читателят върне заетите библиотечни документи и не желае към настоящия момент да ползва услугите на библиотеката.

Забележка:

Последният ден от всеки месец библиотеката приема от читателите закъснели или невърнати по някаква причина библиотечни материали, без глоба за закъснението.

Общи положения:

1. Ценоразписът е приет на сесия на Общинския съвет – Монтана.
2. Ценоразписът е регистриран в община Монтана и влиза в сила от 02.04.2012 г.