Нови книги в отдел краезнание

нови книги

 

ИСТОРИЯ НА ГОРНО ОЗИРОВО

Автор: Емил Филипов

Книгата съдържа  факти  от историята на с. Горно Озирово, община Вършец и околностите му от дълбока древност до сега.

 

 

ПРЕДЦИ И СЪВРЕМЕННИЦИ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Автори: Витан Барашки  и  Венета Савчева

Това е енциклопедия, в която са събрани всички възможни  верни биографични данни за дейците от  областите Видин, Враца и Монтана, допринесли с личния си принос за обогатяване на духовната и материалната култура. Отнася се и до личности от цялата страна и чужбина, пребивавали, учили или работели в Северозападна България.

 

ИСТОРИЯ НА ГРАД БРУСАРЦИ - ТОМ І

Автор: Серьожа Вълков

Ккнигата съдържа исторически факти, имена и конкретика за Брусарското землище от древността да Руско-турската освободителна война 1877/1878г.