Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана е най-големият библиотечно-библиографски и информационен център в Област Монтана. Осъществява информационна, културна и координационна дейност. Основната функция на библиотеката е да събира, организира и предоставя за ползване библиотечно- библиографска информация. Осъществява краеведската дейност, поддържането, съхраняването и предоставянето за ползване архива на местната книжнина, и печат.Извършва издателска и културна дейност. Поддържа редица международни контакти с други библиотеки и институции.
Регионална библиотека "Гео Милев" е носител на орден "Кирил и Методий"- I степен, Почетен знак на Община Монтана, Златна значка на ОНС-Михайловград, Почетна значка на Община Монтана, Почетен знак на Русенският университет, паметен знак "60 години Русенски университет".
 

 chemnitz

british-logo

Гьоте-институт България

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС
И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

(ВУАРР - Локален дистанционен център Монтана)

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • за образователна степен "бакалавър"
  - Стопанско управление, Аграрна икономика,
  Икономика на туризма, Финанси
 • за образователна степен "магистър"
  - Стопанско управление, Финанси и банково дело

За по-подробна информация може да се обръщате към:
ИВО ТОМОВ, тел. 0885 701118, e-mail: ivo@vuarr-dist.com

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

(ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - дистанционно обучение)

 • Документи за кандидатстване се подават в
  Центъра за кандидатстудентски прием в гр. Монтана
 • Адрес:
  гр. Монтана, ул. "3-ти март" 96
 • Координатор:
  МИЛЕНА БОРИСОВА
  тел. 089 709 185; 096 587 038

Що е то дистанционно обучение във ВСУ "Черноризец Храбър"?